Eesti Trüki- ja Paberimuuseum alustab kursustega!
Kuna muuseum tegeleb juba aastaid trüki- ja paberikunsti saladuste uurimise ja propageerimisega, siis on tekkinud vajadus ja soov jagada aastatega majja kogunenud teadmisi ka huvilistega.

Kursusel tutvustame tänapäevase raamatuköite eelkäijat kopti köidet ja praktilise tööna valmib kopti
köitele omane “lahtise seljaga” raamat.

Koptid olid vanade egiptlaste järeltulijad, omanäolised ja kõrge tasemega käsitöömeistrid. Nende panus kunstiajalukku vaipade ja nahkehistöö näol on märkimisväärne. Kopti köitel on eriline koht bütsantsi, islami ja Lääne-Euroopa köitekunsti ajaloos. See on üks vanimaid teadaolevaid köitmisviise, esimesed kopti köited dateeritakse lausa III sajandisse.

Kopti köide, nagu väga paljud teisedki vanad käsitöö oskused, on oma olemuselt lihtne. „Lahtine selg“ tähendab köitenööride nägemist raamatuseljal. Köitenöörid annavad sellele köitele ainuomase dekoratiivsuse ja silmapaistva käsitöö elemendi. Kaaned saab kursusel osaleja oma raamatule valida lähtuvalt isiklikust maitsest. Valik on lai ja kaante ettevalmistamine on osa kursusest.
Trüki- ja Paberimuuseum hindab materjalide taaskasutust ja näeb sellises maailmavaates väljakutset loominguliseks mänguks. Enamik kursusel kasutatavatest materjalidest on kas teisel ringil või siis tootejäägid eesti ettevõtetelt.

Kursust juhendab Tuuli Jõesaar, kes on lõpetanud Tartu Kõrgema Kunstikooli nahakunsti osakonna ja õpib praegu Viljandis magistriastmel pärandtehnoloogiat.

Kursus kestab kokku kuus tundi, mida kokkuleppel saab jagada kaheks kolmetunniseks koolituseks. Osalemishinnaks on 30 €, mis sisaldab kõiki töövahendeid ja materjale.

Registreerimiseks palun võta ühendust numbril +372 56828117 või kirjuta gutenberg@trykimuuseum.ee.