Linoollõike konkurss Eesti Trüki- ja Paberimuuseumis

posted in: Uncategorized | 0

–Introduction in English below–

Kui pika ajaga muutub miski traditsiooniks? Linoollõike konkursi näitus toimub kolmandat aastat järjest ning traditsiooni tunne hakkab juba tekkima küll.
Konkursil juba osalenud kunstnikud on kindlasti üksikasjadega kursis, kuid mälu värskenduseks tuletame meelde osalemise juhised:

• Oodatud on kõik huvilised olenemata vanusest ja kogemusest
• Palume tuua või saata postiga linoollõige ja tõmmis
• Linoollõike suurus trükituna võib olla kuni A4
• Tööle lisada kindlasti pealkiri ja enda andmed (nimi, vanus, telefoninumber, meiliaadress)
• Esitada võib kuni kolm linoollõiget
• Esitada saab töid kuni 30. aprillini
• Muuseum jätab endale õiguse linoollõiget kasutada, näiteks disainermärkmike kaanekujunduseks

Näituse kõigi esitatud töödega avame Trükimuuseumi galeriis 18. mail. Tavale kohaselt, valitakse välja parimad tööd kolmes kategoorias:

1. Publiku lemmik (hääletamine Facebookis)
2. Muuseumi lemmik
3. Kunstnike lemmik (žüriis Toomas Kuusing, Cristo Madissoo, Bob Sparham)

Võitjatele on garanteeritud auhinnad!

Näitusele eelneb kolm linoollõike töötuba:

• 7. aprill, 13.00 – 16.00. Juhendab Toomas Kuusing
• 14. aprill, 12.00 – 15.00. Juhendab Cristo Madissoo
• 22. aprill, 14.00 – 17.00. Juhendab Hannah Harkes

Facebook: https://www.facebook.com/events/164559330872664/

Ootame teie töid aadressil:
Eesti trükimuuseum MTÜ
Kastani 48f, hoovis
50410 Tartu

 

— In English —

LINOCUT COMPETITION 2018

How long till something becomes a tradition? The linocut competition takes place for the third year running and starts to feel like a tradition already.
The artists who have participated in the competition thus far are certainly familiar with the details but we will refresh your memory on the instructions:

• Everyone is welcome, regardless of age or experience
• Please bring or mail your linocut and print
• Printed linocut size can be up to A4
• Don’t forget to add your title and contact info (name, age, phone number, e-mail address)
• Up to three linocuts per participant
• Works can be submitted until April 30
• The museum reserves the right to use the linocut, for example as covers for designer notebooks

An exhibition with all submitted works is opened in the Printing Museum Gallery on May 18. As per tradition the best works will be selected in three categories:

1. Public favorite (voting in Facebook)
2. Museum’s favorite
3. Artists’ favorite (the jury consists of Toomas Kuusing, Cristo Madissoo and Bob Sparham)

All winners will be awarded!

The exhibition is preceded by three linocut workshops:

• April 7, 13.00 – 16.00. Instructed by Toomas Kuusing
• April 14, 12.00 – 15.00. Instructed by Cristo Madissoo
• April 22, 14.00 – 17.00. Instructed by Hannah Harkes

Facebook: https://www.facebook.com/events/164559330872664/

Please send your artwork to:
Eesti trükimuuseum MTÜ
Kastani 48f, hoovis
50410 Tartu