Paber on nii argine, et enamasti ei pöörata igapäevaelus sellele tähelepanu. Ometi on paberi kui materjaliga seotud hämmastavad kunstiteosed, keskkonnasäästlik mõtlemine ja loomingulise eneseväljenduse arendamine. Paber on kõige lihtsam ja kättesaadavam vahend ruumilise ja struktuurse mõtlemise arendamiseks ja praktiseerimiseks. Viimastel kümnenditel ja tänasel päeval toimuvad arengud paberi käsitlemisel loovad täiesti uue arusaama materjalist ja selle võimalustest. Paberimuuseumi eesmärgiks ongi anda erinevas vanuses huvilistele töötubades ja näituste kaudu edasi teavet paberi olemusest, mitmekesisusest ja kasutusvõimalustest; arendada ruumilis-mahulist mõistmist/oskusi ja loomingulist eneseväljendust; tutvustada paberikunsti alaseid eeskujusid ja inspiratsiooniallikaid laiast maailmast.

Ma kuulen ja unustan, näen ja jätan meelde, teen ja mõistan. Hiina vanasõna

Paberi(kunsti)muuseum

Paberi(kunsti)muuseum on professionaalne keskkond kõigi jaoks, kes soovivad avastada paberi kui kõige lihtsama materjali erinevaid kasutusvõimalusi, arendada loovust ja keskonnahoidlikku mõtlemist.

 

 

Paberimuuseum

  • on kunstialase loome- ja koolitustegevuse keskkond,
  • professionaalne keskkond paberi käsitsi valmistamiseks, paberiga eksperimenteerimiseks ja loominguliseks eneseväljenduseks,
  • kõrgetasemeliste paberivalmistamise ja paberiga seotud õpitubade korraldamine nii kohalike kui välisõpetajatega,
  • inspireerib kasutama paberit mahulis-vormilise, ruumilise materjalina,
  • paberikunstnike näituste ja seminaride initsieerimine,
  • aitab õpilastel kooliprogrammis olevaid teoreetilisi vormilis-mahulisi teemasid käelise tegevuse kaudu paremini omandada,
  • annab kunstnikele võimaluse eneseteostuseks,
  • rahvusvahelistes koostöövõrgustikes osalemine, kogemuste ja informatsiooni vahetamine,
  • säästlikkuse, taaskasutuse, ökoloogilise mõtlemise hoidja ja propageerija,
  • ekspositsioon pakub teavet paberi valmistamise, kasutamise, mineviku, oleviku ja tuleviku kohta.

Inspiratsiooni

Moving PaperRahvusvaheline liikuva paberi filmikonkurss “Moving Paper“. Festivalile esitatud eripalgelised võistlustööd ei jäta kedagi ükskõikseks.

 

 

 

rudanovski_modular_bird_s

Voldi väike vares!
3D origami
Lae alla PDF

 

Lõika ja voldirudanovski_cutfold_s
Sõiduauto MMXI
Lae alla PDF