Ühe eramuuseumi ajalugu on segu entusiasmist, ootamatusetest ja keerulistest valikutest. Milline oli Trükimuuseumi sünni lugu, saate lugeda muuseumi ajaloo lehelt.

Kes soovib rohkem teada meie eesmärkide kohta, saab tutvuda nii muuseumi põhikirja kui peamiste eesmärkidega.

Töötajate lehelt leiate muuseumi juhtkonna, töötajate ja vabatahtlike info.

Rahastamine

Eesti Trüki- ja Paberimuuseumi tegevusi rahastab osaliselt tegevustoetusega Kultuuriministeerium ja projektipõhiselt Tartu Linnavalitsus. Oluline osa muuseumi eelarvest koosneb omatuludest. Muuseumi rahastamine ei ole jätkusuutlikul tasemel.

Täpsema ülevaate meie rahastusest, tegevusplaanidest ja kitsaskohtadest 2018. aastaks, leiate 15.08.2017 Tartu Linnavalitsusele esitatud projektitaotlusest: TartuLV_taotlus_2017