Mittetulundusühinguna lähtub Trükimuuseum oma tegemistes asutamisel vastu võetud põhikirjast, millest tulenevalt võib meie peamisteks eesmärkideks nimetada:

 

KOGUD

Üks oluline tegevusvaldkond on esemete kogumine, uurimine ja säilitamine. Asutamise algusaastatel jõudsime tihti viimasel hetkel päästa vanametallist meie jaoks hinnalise pressi või prügikastist dokumente, kirjaproove ja muid huvitavaid materjale. Võib aga arvata, et väga palju rohkem leide ees ei oota ning nüüdseks oleme keskendunud olemasolevate seadmete korrastamisele. Täpsema ülevaate Trükimuuseumi kogudest ja nende ülesehituse põhimõtetest saate kogude leheküljelt.

 

TEAVE

Ainult seadmetest ei piisa, vaja on ka oskusi. Oma panuse meie õpetamisse annavad pikaaegse staažiga vanad trükitöölised, kelle tehnilised oskusteadmised aga ka igapäeva tööelu puudutavad mälestused on väärt talletamist. Oleme alustanud videointervjuude tegemist erinevate alade esindajatega – trükkal, laduja jne. Intervjuud hõlmavad nii tööprotsesside ettenäitamist kui isiklikke mälestusi ja jutustusi töökollektiivist. Seeläbi püüame dokumenteerida mitte ainult erialaseid teadmisi, vaid saada ise ja anda ka külastajatele ette parema arusaamise maailmast, kus need inimesed elasid.

 

OSKUSED

Kordagi ei ole me kujutanud seda muuseumi ette hermeetilise ja staatilisena, vaid ennekõike töötava trükistuudiona, kus paljud eksponaadid on lisaks ka töövahendid – kunstitudengitele, kunstnikele või õpitubadel osalejatele. Selliselt järgime rahvusvahelise muuseumide võrgustiku ICOM arusaama töötavast muuseumist. Seda eesmärki täidavad nii regulaarsed töötoad kui kommertstrükiste valmistamine. Meie juures õpivad või harjutavad trükkaliametit ühteviisi lasteaialapsed, kunstitudengid kui väliskunstnikud. Muuseumiuksest sisse astudes leiad end enamasti vilka sagimise keskelt — see on tulemus, mille üle oleme eriti uhked.