Trükimuuseumi kogudesse kuulub erinevaid trükipresse, raamatute ja trükistega seotud abiseadmeid ning eesti suurim tähelao kollektsioon. Lisaks suurematele trükiseadmetele kogume veel ka kirjutusmasinaid, erialakirjandust ja muid trüki- ja kirjakunstiga seotud esemeid.

Trükimuuseumi kogude korraldamise aluseks on “Eesti trükimuuseumi kogumispõhimõtted“. Muuseumi kogusse vastu võetud esemed on nähtavad ka Eesti muuseumide infosüsteemis MUIS.

Kogude kajastamine kodulehel on pidev protsess. Täna pakume teile nautimiseks valikut visuaalselt kõige kaunimatest seadmetest.

Annetajatele

Oleme alati huvitatud oma kogude täiendamisest trükikunsti alaste seadmete, dokumentide ja erialakirjandusega. Kindlasti tasub meile pakkuda ka kirjutusmasinaid. Kui soovid annetada midagi muuseumi kogusse, võta palun ühendust meie varahoidjaga.